Visokoskolska ustanova u Brckom, sa sjedistem u Ul. Bijeljinska 72-74. Univerzitet cini sest fakulteta i to : Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Pedagoski fakultet, Tehnicki fakultet, Fakultet zdravstvenih i Fakultet politickih nauka. Informacije : [email protected] - +387/49 590-605

Who Voted for this Story